|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

V našom E-obchode sú produkty uvedené bez cien. Cenovú ponuku (resp. kalkuláciu) Vám zašleme e-mailom na priamy dopyt (na náš e-mail, alebo cez Objednávkový formulár, alebo na priamy dopyt cez telefón.

Na objednávke bezpečnostného značenia si vysvetlíme postup pri objednávaní cez náš e-obchod. Bezpečnostné značenie je rozdelené do kategórií, ktoré sú odlíšené farebne i tvarovo. Každá z kategórií má svoje symboly (napr. Nebezpečenstvo úrazu elektrinou),
symbol
ktoré vyjadrujú na aký účel sú určené. Symboly môžu - ale aj nemusia - mať doplnkový text, ktorý bližšie špecifikuje ich určenie. Doplnkový text môže byť umiestnený napravo od symbolu - takéto značenie voláme horizontálne,
horizont
alebo pod symbolom a to je potom vertikálne značenie.
vertikal
Pri zadávaní rozmeru (všetky rozmery v milimetroch) horizontálneho, alebo vertikálneho značenia (s doplnkovým textom) preto musíme zadať za rozmer písmeno H alebo V (napr. 131 x 65 / H, 262 x 370 / V). Pri ostatných značkách to nie je potrebné.

Ak teda potrebujeme bezpečnostné značenie napr. Zákaz hasenia vodou s príslušným doplnkovým textom vpravo (horizontálne usporiadanie) postupujeme pri objednávaní nasledovne:

1. Cez tlačidlo E-OBCHOD v hlavnej navigačnej lište a tlačidlo ZNAČKY v ľavom stĺpcovom menu sa dostaneme do sekcie bezpečnostného značenia. Ako prvé sú vždy zobrazené Zákazové značky. V zozname ikôn zákazových značiek vyhľadáme požadovaný symbol a klikneme naň.
ako1
Pod ikonami sa zobrazí požadovaná značka aj s najčastejšie používanými doplnkovými textami.
ako2
My potrebujeme text napr. "Nehas vodou ani penovými prístrojmi". V špecifikačnom formulári pod zoznamom doplnkových textov klikneme na roletové menu "Kód značky" a označíme kód odpovedajúci vybranému doplnkovému textu.
ako3
Podobne postupujeme aj špecifikovaní ostatných parametrov.

Materiál: chceme samolepku, ale tá je už uvedená, môžeme postupovať ďalej.

Rozmer (mm): z menu vyberieme požadovaný aj s uvedením polohy textu voči symbolu - v našom prípade H.
ako4
Ak chceme rozmer, ktorý nie je uvedený v roletovom menu, do okienka "Iný rozmer" vpíšeme požadovaný rozmer v milimetroch (ak je potrebné aj s udaním horizontality alebo vertikality doplnkového textu). Do objednávky vstupuje posledne zadaný rozmer.

Poznámka: nastavíte podľa počtu hviezdičiek predchádzajúcich parametrov (v našom prípade "Rozmeru").
ako5
Počet ks: vpíšeme požadovaný počet kusov.
ako6
Zápis do objednávky: po skontrolovaní zadaných parametrov stlačením tlačidla "Zapísať do objednávky" zapíšeme údaje do objednávky. Vedľa tlačidla sa objaví zelený pruh s potvrdením vykonanej akcie. Ak chceme objednávať ďalej klikneme na text "Zatvoriť" na zelenom pruhu,
ako7
ak chceme skontrolovať objednávku, alebo ju už zaslať k nám (do BTS-PO, s.r.o.), kliknite na "Objednávka" na zelenom pruhu, alebo na "Objednávka" v ľavom stĺpcovom menu.
ako8
V objednávke sa zobrazí tabuľka s nami zadanými parametrami.
ako9
Ak chcete korigovať parametre, cez červeno označený kód značky sa dostanete na miesto odkiaľ bola zadávaná. Po zápise nanovo zadaných parametrov, vymažete nepotrebný riadok z tabuľky pomocou červeného "X".

Do poznámkového poľa nám môžete vpísať ľubovoľný dopyt, alebo upresniť objednávku.

Ostáva už len vyplniť Vaše údaje a zaslať objednávku k nám do firmy.