|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov

tel./fax: 051/7495 083
mobil: 0905 225 533
0915 748 747
0907 928 277

e-mail: btspo(at)slovanet.sk
           btspo(at)btspo.sk
www.btspo.sk

IČO: 36491501
IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri OS Prešov
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

OTP Banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 7630750/5200
IBAN: SK38 5200 0000 0000 0763 0750
SWIFT: OTPVSKBX

Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu: 4999918615/7500
IBAN: SK04 7500 0000 0049 9991 8615
SWIFT: CEKOSKBX