|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

Naša spoločnosť vykonáva kontrolu, údržbu a likvidáciu hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení a to:

  1. kontrolu, údržbu a zabezpečenie pravidelných kontrol hasiacich prístrojov, stabilných a pojazdných hasiacich zariadení
  2. návrh vhodnosti použitia hasiacich prístrojov,
  3. určenie počtu a druhu hasiacich prístrojov a ich modernizáciu,
  4. rozmiestnenie hasiacich prístrojov v objekte,
  5. pravidelné kontroly hasiacich prístrojov,
  6. zabezpečenie plnenia a opráv hasiacich prístrojov
  7. likvidáciu hasiacich prístrojov prostredníctvom oprávnenej osoby pre nakladanie s nebezpečným odpadom.

Kontroly / 1 ks

Perióda

Kontrola hasiaceho prístroja

1 x 12 mesiacov

Požiarny vodovod vnútorný

1 x 12 mesiacov

Požiarny vodovod vonkajší

1 x 12 mesiacov

Kontrola požiarneho uzáveru - okná, dvere

1 x 12 mesiacov


 

Opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov / 1 ks

Perióda

Oprava HP vodný V 9T

1 x 2 roky

Oprava HP práškový P 1T, P 2T, PG 2L

1 x 5 rokov

Oprava HP práškový P 6T

1 x 5 rokov

Oprava HP CO2 S 2

1 x 5 rokov

Oprava HP CO2 S 5

1 x 5 rokov

Oprava PHP CO2 S 1x30

1 x 5 rokov

Oprava PHP CO2 S 2x30

1 x 5 rokov

Oprava PHP CO2 S 2x10

1 x 5 rokov

Oprava PHP práškový 50 kg a 60 kg P 50, 60 Hk

1 x 5 rokov

Tlaková skúška H-hadice "D 25", "C 52", "B 75"

1 x 12 mesiacov

* Súčasťou ceny je nová náplň.
 

Kúpa HP a príslušenstva / 1 ks

Náhradné diely/ 1 ks

HP nový vodný V 9Ti

Označenie podzemného hydrantu

HP nový CO2 P 2Te

Zaisťovacia páska - kolík na všetky typy HP

HP nový práškový P 6Te

Manometer na HP P T1, P 2T, P 6T, V 9T

HP nový CO2 S 2Kte

Náplň do HP V 9T

HP nový CO2 S 5Kte

Náplň do HP P 6T

Hadica hydrantová "D 25"

Náplň do HP P 1T, P 2T, PG 2L

Prúdnica hydrantová "D 25"

Kuželka ventilu na HP PG 2L, P 6T, V 9T

Pevná polospojka "D 25"

Ventil na HP P 6T, V 9T

Hadica hydrantová "C 52"

Oprava a výmena poistky na HP S 2

Prúdnica hydrantová "C"

 

Pevná polospojka "C"

 

Ventil hydrantový "C 52"

 

Lôžko hydrantovej hadice

 

Hadica na HP P 6T a vodný V 9T

 

Prúdnica na HP S 5

 

Prúdnica na HP S 2

 

Prúdnica na PHP S 1x30, S 2x30, S 2x10

 

Hadica na PHP S 1x30 - 5m

 

Hadica na PHP S 2x30 - 10m

 
 

Ceny uvedených služieb sa odvíjajú od počtu protipožiarnych zariadení. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme cenník uvedených výkonov.