|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

FORMULÁR HLÁSENIA ÚRAZOV

Názov spoločnosti
Profesia a pracovisko poškodeného
Profesia
Pracovisko obvyklé
mimo miestnej prevádzky (služobná cesta, ...)
Presné miesto vzniku udalosti-úrazu
Pracovisko
Názov stroja
Dátum úrazu
Čas úrazu
Druh poranenia
Spôsob poskytnutia prvej pomoci
Miesto, kde bol postihnutý
prevezený na lekárske
ošetrenie
Meno osoby:
ktorá úraz ohlásila
kontakt (mail, tel., mobil)
Odoslané dňa
Opíšte prosím z obrázka overovací kód:
Overovací kód